Vi bruger Cookies

Ved at benytte gartnertidende.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Konsulent René Bal, der er teamleder for seks frugtavlskonsulenter i det hollandske rådgivningsselskab Delphy, var inviteret af Æble/Pære klubben og HortiAdvice til den årlige beskæringsdemonstration. (Foto: Annemarie Bisgaard)

Beskæringsdag med råd fra Holland

Principperne for beskæring af æble- og pæretræer blev demonstreret i plantagen hos Magerholm i forbindelse med årets beskæringsdemonstration.

25 frugtavlere i termokedeldragter, med tykke handsker og huer trukket godt ned om ørerne modstod den kolde nordenvind, da Æble/Pære klubben og HortiAdvice havde inviteret til faglig beskæringsdag den 9. januar i Niels Mortensens plantage i Vejstrup på Sydøstfyn.

Plantagen er på 41 hektar med æbler og pærer, en god blanding af yngre og ældre træer. Nogle af æblesorterne er Discovery, Elstar, Junami, Ingrid Marie og Jonagored. Otte hektar af arealet er med pærer, primært Clara Frijs.

Konsulent René Bal fra HortiAdvice’s hollandske samarbejdspartner, Delphy, demonstrerede og fortalte på engelsk i plantagen om beskæring af sorterne Clara Frijs, Jonagored Decosta, Elstar og Ingrid Marie.


Dagens vært, Niels Mortensen i midten, er i januar gået i gang med beskæring af toppen af træerne i sin plantage sammen med seks-syv medarbejdere. På beskæringsdemonstrationen var der gode beskæringsråd fra René Bal, Delphy. Maya Bojesen, HortiAdvice, stod for planlægningen af beskæringsdagen. Foto: Annemarie Bisgaard.


I unge træer kan kraftige bundgrenene knækkes ned. Når grenen knækkes og lægges ned på tråden fremfor at bøjes ned, hæmmes væksten i grenen, og der er mindre tendens til nakkeskud. Blomsterknopdannelsen øges. Grenen knækkes et kort stykke fra hovedstammen.Unge Clara Frijs

Udstyret med håndsaks og ørnenæb viste René Bal først, hvordan han ville beskære tre år gamle træer af Clara Frijs. Niels Mortensen havde sidste forår foretaget en ensidig rodbeskæring og knækket en del af de kraftigste grene på disse træer for at øge dannelsen af blomsterknopper.

- Resultatet af rodbeskæringen er, at væksten i disse træer har været forholdsvis svag sidste sommer. Der er knækket grene ned, som egentlig ikke behøvede at blive væksthæmmet. Det er gået ud over grenenes vitalitet.

- Jeg vil foreslå, at du begynder at udskifte bundgrenen i træerne for at få gang i foryngelsen. Tag de kraftigste grene ud, lød rådet fra René Bals råd til den fynske frugtavler.


- I Holland giver vi generelt det råd, at nyplantede pæretræer skal have lov til at vokse alt det, de kan, og først når de har nået den højde, de skal have, kan man begynde på en eventuel væksthæmning af dem.


En svag gren på dette 30 år gamle Clara Frijs træ er beskåret, så der er to blomsterknopper tilbage på skuddet, da skuddet ikke er kraftigt nok til at bære mere frugt
.


Ældre Clara Frijs

Næste stop på turen rundt i plantagen var ved 30 år gamle Clara Frijs træer, hvor væksten i træerne var meget svag.

- Når væksteniveauet er svagt, kan det være svært at få ny vækst i gang ved fornyelsesbeskæring. Det kan blive en ond cirkel, hvor man nemt mister volumen og dermed også produktion, sagde René Bal, der opfordrede til at fjerne enkelte af de ældre grene i træet.

- Bevar 5-10 styk af årsskuddene på stammen. Husk at kigge på årsskuddenes vitalitet. Når der er få blomsterknopper, skal man nøjes med en let beskæring. Hvis der er mange blomsterknopper, skal der beskæres kraftigere.


I Niels Mortensens 15 år gamle Elshof på grundstammen M9 er væksten meget svag. For at få mere gang i væksten viser René Bal her, at det er en god ide at klippe meget nedhængende grene af. Foto: Annemarie Bisgaard.


Æblebeskæring

Den sidste del af beskæringsdemonstrationen var i æbletræer af sorten Elshof, Jonagored Decosta og Ingrid Marie.

I de 15 år gamle Elshof var væksten meget svag med mange nedhængende grene. René Bal demonstrerede, hvordan han ville klippe en del af de nedhængende grene væk for at undgå, at væksten bliver endnu svagere og dermed stimulere træerne til at gro lidt mere.

- En måde at stimulere væksten på kan også være at tilføre jorden organisk materiale. I Holland har vi god erfaring med at tilføre 10-15 tons tør kvægmøg pr. hektar pr. år. Pas på med at tilføre alt for store mængder ad gangen, det kan få træernes vækst til at eksplodere. Hellere mindre mængder ad flere omgange, sagde René Bal.


Niels Mortensens 22 år gamle træer af Jonagored Decosta har mange svage skud og også bare stammer. René Bal opfordrede til at bevare nogle af årsskuddene for at få mere volumen i træerne.Fremme blomsterknopdannelsen i pærer

Efter et par kolde timer udendørs var der kaffe og faglige indlæg indendørs på Majorgården i Oure, blandt andet om hollandsk brug af ethephon (midlet Cerone/red.)i pærer.


- Vi har en strategi, hvor vi anvender ethephon helt systematisk tre gange om foråret – uanset vejr og temperatur. Første gang er en uge efter blomstring, og dernæst to gange yderligere med en uges mellemrum. Doseringerne er 0,25 l/ha, 0,20 l/ha og 0,15 l/ha.


- Formålet er ikke udtynding men at fremme dannelsen af blomsterknopper til året efter, sagde René Bal, der selv er medejer af en 15 hektar stor plantage med Conference og Elstar sammen med sin onkel i Holland.

- Man skal blot være opmærksom på, at hvis man anvender ethephon på denne måde flere år i træk, bliver træerne mere og mere generative, de danner altså flere og flere blomster. Det betyder, at træernes vækst lidt efter lidt bliver svagere.

I Danmark er Cerone godkendt til mindre anvendelse til frugtudtynding i æble og pære samt efter høst i pære for blomsterknopdannelsen.


Stemphylium ses som døde pletter på blade og frugter. På unge frugter er pletterne 1-2 mm i diameter, på modne frugter 10-20 mm i diameter. Farven på pletterne er brun-rødlig. Foto: René Bal.


Stemphylium i pærer


- Stemphylium er en alvorlig svampesygdom, som kan overraske i pærer. Den dukker pludselig op, selv om den har været fraværende i flere år. Symptomerne dukker normalt op to-tre uger før høst. De seneste fire-fem år har vi dog ikke set meget til Stemphylium i Holland, sagde René Bal.

- I Holland er sygdommen meget alvorlig i tre-fire procent af plantagerne, og når sygdommen viser sig, kan den koste hele udbyttet. Derfor har avlerne meget stor respekt for den.

Vejret er afgørende for infektion af Stemphylium. Svampen kræver fugt og varme for at kunne inficere. Infektion sker typisk de første seks uger efter blomstring. Bekæmpelse er for sent, når først symptomerne er synlige.

- I Holland, hvor der er flere midler til rådighed, behandler rigtig mange pæreavlere – primært i sorten Conference – forebyggende mod Stemphyllium, især hvis sygdommen er set i plantagen indenfor en kortere årrække. De tør ikke andet, selv om det kan koste 3.000-4.000 euro pr. hektar at sprøjte mod Stemphylium, understregede René Bal.

I Danmark har sygdommen været et stort problem hos enkelte pæreavlere. Den blev også konstateret i 2018. Der er ingen danske midler godkendt mod Stemphylium, så her må man nøjes med en sideeffekt, når andre sygdomme bekæmpes med midler som Signum, Switch og Difcor.