Vi bruger Cookies

Ved at benytte gartnertidende.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Blåbær – både konventionelle og økologiske – er klart den vigtigste buskfrugtart i Tyskland, hvor der fortsat ses en stigende produktion og forbrug af bær. (Foto: Annemarie Bisgaard)

Arealet med buskfrugt i Tyskland stiger

Produktion og forbrug af både konventionelle og økologiske bær stiger i Tyskland. Blåbær er klart den vigtigste art til friskvaremarkedet og med en række andre arter primært til industri.

Produktionen af buskfrugt i Tyskland her haft medvind i de senere år med stigende areal til følge. Det er ikke kun arealet med bær til friskvaremarkedet, som øges.

De arter, der er udvidet mest de senere år, er havtorn, aronia og hyld, som typisk bliver forarbejdet til limonade eller saft. Disse tre arter er også afgørende for væksten i det økologiske buskfrugtareal.


Blåbær - størst i areal

I 2018 er arealet med buskfrugt i Tyskland på cirka 9.200 hektar, hvilket er en udvidelse på fire procent i forhold til året før.

Arealet med blåbær er uden sammenligning klart det største. Mellem 2012 og 2018 er arealet med blåbær udvidet med 66 procent til 3.040 hektar. Alene i det forgangne år er arealet udvidet med syv procent.


Arealudvidelser fra 2017 til 2018

Endnu større vækst er set i aronia i 2018, hvor arealet er udvidet med 24 procent til cirka 850 hektar.

Brombær (138 hektar, + 4 procent) og stikkelsbær (311 hektar, + 1 procent) er kun udvidet lidt, mens arealerne med ribs (855 hektar), hyld (596 hektar) og havtorn (739 hektar) har været stabilt fra 2017 til 2018.

Til gengæld er arealet med solbær reduceret med seks procent til i alt 1.390 hektar.

Indenfor hindbær fortsætter udviklingen fra de forrige år: Den beskyttede produktion udvides (337 hektar, + 6 procent) på bekostning af frilandsarealet (740 hektar, ÷ 5 procent).


Rekordproduktion i tons

2018 blev et rekordår for produktionen af buskfrugt med et samlet udbytte på godt 42.300 ton fra friland og tunnel, hvilket er seks procent mere end i 2017.

Produktionen af solbær (+ 29 procent), hindbær (+ 7 procent) og stikkelsbær (+ 109 procent) var større, mens produktionen af blåbær (÷ 8 procent), havtorn (÷ 8 procent), brombær (÷ 33 procent) og hyld (÷ 41 procent) var mindre end i 2017.


Økoarealet næsten fordoblet

Ud af de 42.300 ton buskfrugtbær er de 5.640 ton økologiske (13 procent). Til sammenligning blev der i 2012 produceret omtrent 2.600 ton økologiske bær, så siden da er den økologiske bærproduktion mere end fordoblet.

Også arealerne med økologisk buskfrugt er steget. Fra 2012 til 2018 steg det økologiske areal fra 1.610 til 2.816 hektar, en stigning på 82 procent.

Den største vækst er set i solbær (+ 120 procent), havtorn (+ 59 procent), aronia (+ 205 procent) og hyld (+ 30 procent). Langt den største del af den økologiske bærproduktion går til industri.

Ligesom for den konventionelle produktion er blåbær også den vigtigste økologiske buskfrugt, der produceres til friskvaremarkedet. Arealet er udvidet med 11 procent fra 2017.

Til gengæld er den økologiske produktion af hindbær ubetydelig med blot 36 hektar, som dog er en stigning på 44 procent i forhold til året før.


Økologisk forbrug stiger

Forbruget af økologiske bær øges ligesom for konventionelle bær. Friskvaremarkedet for økologiske bær fortsatte væksten i 2018. De private husholdninger købte i 2018 4,1 kg økologisk bær pr. 100 husholdninger, det vil sige 41 gram pr. husholdning.

Væksten er imponerende, idet den indkøbte mængde økologiske bær er steget med 80 procent i forhold til i 2012, skriver AMI.