Vi bruger Cookies

Ved at benytte gartnertidende.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Maskinudtynding i pæresorten Clara Frijs er bedst at foretage i slanke træer med stabile frugtsporer. Maskinudtynding kan reducere arbejdsindsatsen til håndudtynding betydeligt. (Foto: Lene Baarts)

Overvej maskinudtynding i Clara Frijs i år

De mange blomsterknopper i Clara Frijs i år kræver fokus på udtynding.

En del pæreavlere havde en middel til beskeden høst af Clara Frijs pærer i 2017, men selv i plantager med stor høst, ses der nu også mange blomsterknopper her i foråret 2018. De ekstremt mange blomsterknopper betyder, at fokus på udtynding skal øges i år.

Det starter allerede ved beskæringen, hvor der dels skal tænkes i at klippe blomsterknopper af, dels skal der tænkes i at få klippet svage og nedhængende grene op, så udtyndingsmidlerne kan få bedre effekt.

Det er rigtigt svært at udtynde Clara Frijs på grene, som er svage og nedhængende. Grenene yder ingen modstand mod trådene på udtyndingsmaskinen og svirper derfor bare med trådene rundt.

Derfor klippes svage grene af, hvor de kan undværes – og grene som ikke kan undværes, klippes tilbage til et passende antal blomsterknopper. Der er til gengæld ret god effekt på kraftige frugtgrene, da de ikke glider af på trådene.

En svag toårsgren med mange blomsterknopper er svær at udtynde med udtyndingsmaskinen, da den vil følge trådene rundt og ikke yde modstand. Derfor klippes sådan en gren ind til 3-4 blomsterknopper.
En svag toårsgren med mange blomsterknopper er svær at udtynde med udtyndingsmaskinen, da den vil følge trådene rundt og ikke yde modstand. Derfor klippes sådan en gren ind til 3-4 blomsterknopper. Foto: Lene Baarts.Bedst i slanke træer

Darwin udtyndingsmaskinen kan bruges, når blomsterknopperne er opsvulmede og har nemt ved at bliver skubbet af. Redskabet virker bedst, hvor træerne har en slank form, som f.eks. i V-system eller flade to-tretoppesystemer.

I gamle træer er der risiko for at få udtyndet for kraftigt uden på træerne, mens der typisk vil hænge for meget tilbage inde i træerne efter en behandling med Darwin. Derfor egner de sig ikke rigtigt til denne type udtynding.

Selv i V-systemet skal man være opmærksom på, at det kan være svært at få slået knopper af inde i V'et. Derfor skal der ved beskæringen også tænkes på dette, når man planlægger at udtynde med Darwin efterfølgende.

Darwin virker rigtigt effektivt på små, stabile frugtgrene som denne. Her er 4-5 blomsterknopper slået af, mens 2 sidder tilbage. Der er behandlet på det optimale tidspunkt, hvor knopperne sidder meget løst.
Darwin virker rigtigt effektivt på små, stabile frugtgrene som denne. Her er 4-5 blomsterknopper slået af, mens 2 sidder tilbage. Der er behandlet på det optimale tidspunkt, hvor knopperne sidder meget løst. Foto: Lene Baarts.


Udvis forsigtighed

Fra udtynding i æblerne kendes det, at man efter brug af Darwin kan få en ekstra effekt som følge af ethylendannelse. Det skyldes især, at bladene slås i stykker, så der bliver dannet ehtylen.

Det vil ikke ske i samme grad i Clara Frijs, da der ikke sker skader på bladene ved udtyndingen, når den foretages på svulmet knop. Her er det hele knopper, som bliver slået af, og der er endnu ingen udfoldede blade i træerne.

I praksis har udtynding på stadiet ’sen blomstring’ i Clara Frijs givet striber på frugten, som holdt ved helt frem til høst. Derfor bør der udvises forsigtighed med brug af mekanisk udtynding i blomstringen.

En opret spore, hvor der har været god effekt af Darwin – for god! Der er kun blomster i to knopper, i den ene knop er der kun én blomst tilbage. Hvis det optimale behandlingstidspunkt for maskinudtynding overskrides, er det ikke helt så nemt at få slået hele knopper af, og de mindste og svageste blomster kan risikere at sidde tilbage i knoppen.
En opret spore, hvor der har været god effekt af Darwin – for god! Der er kun blomster i to knopper, i den ene knop er der kun én blomst tilbage. Hvis det optimale behandlingstidspunkt for maskinudtynding overskrides, er det ikke helt så nemt at få slået hele knopper af, og de mindste og svageste blomster kan risikere at sidde tilbage i knoppen. Foto: Lene Baarts.


Juster antallet af omdrejninger

Fremkørselshastighed og antal omdrejninger samt antal wire på udtyndingsredskabet bestemmer, hvor effektivt redskabet virker. Det er vigtigt at holde fremkørselshastigheden konstant og prøve sig frem med, hvor mange omdrejninger, redskabet skal køre med, for at det giver den ønskede effekt.

Som udgangspunkt vælges en kørehastighed på f.eks. 8 km i timen og. 200 omdrejninger pr. minut. Kør 10 meter og stå så ud og kig grundigt på resultatet. Hvis udtyndingen blev for hård, sættes antal omdrejninger ned. Hvis udtyndingen blev for let, sættes omdrejningerne op.

Følsomheden for knopperne for at blive slået af kan ændre sig med få dages mellemrum. Foretages udtyndingen, når de er meget lette at slå af, bør man starte med et mindre antal omdrejninger. Har man ventet, til de er lidt sværere at slå af, så sættes antallet af omdrejninger op.

I et forsøg med Darwin i Clara Frijs i 2011 gav en behandling med udtyndingsredskabet en forøgelse i frugtstørrelsen på 3 mm. Derudover var der en besparelse på 160 timer pr. ha til håndudtynding.
I et forsøg med Darwin i Clara Frijs i 2011 gav en behandling med udtyndingsredskabet en forøgelse i frugtstørrelsen på 3 mm. Derudover var der en besparelse på 160 timer pr. ha til håndudtynding. Foto: Lene Baarts.


Supplement med ATS


Senere er det muligt at supplere op med kemisk udtynding og håndudtynding. Når der er udtyndet med Darwin, og blomstringen ellers har været god, vil der typisk stadig være for mange blomster pr. klynge i de klynger, som sidder tilbage.

Så gødskning i blomstring med ATS kan være et godt supplement til mekanisk udtynding.

Øvrige udtyndingsmidler har indtil nu ikke vist nogen overbevisende god effekt. Ofte er det på grund af den lave temperatur, der er på det tidspunkt, hvor der skal behandles med udtyndingsmidlerne. De virker alle bedst over 18-20 grader.