Vi bruger Cookies

Ved at benytte gartnertidende.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Ved solbærkonferencen i Frankrig i begyndelsen af juni var der flere besøg i marken og snak om emner som bl.a. afdækning, mekanisk ukrudtsbekæmpelse og bibestøvning. Der opstår altid gode snakke i marken over buskene, når der er syn for sagen af aktuelle emner. (Foto: Helle Mathiasen)

Mødet om de sunde solbær

Alverdens solbæravlere mødtes i begyndelsen af juni til konference i Angers i Frankrig med faglige oplæg og besøg hos to solbæravlere.

Den 6.-8. juni deltog avlere, konsulenter, forskere og firmaer fra 16 lande i den internationale solbærkonference, hvor programmet bød på både faglige oplæg og markbesøg med demonstrationer og faglig udveksling.

Solbærkonferencen arrangeres af IBA, International Blackcurrant Association, og afholdes hvert andet år. Konferencen kan stadig trods det trængte marked trække mange deltagere til.

I år deltog omkring 160 personer, der repræsenterede erhvervet bredt rundt om solbærproduktionen fra avlere til forarbejdningsvirksomheder til konsulenter og forskere.

Danmark var repræsenteret solbæravlerne Kurt Pedersen og Jens Holme Petersen samt konsulent Helle Mathiasen, GartneriRådgivningen.


Fremvisning og snak i marken


Der var flere faglige oplæg bl.a. omkring plantebeskyttelse og bestøvning og igen blev det slået fast, hvilket nærmest overlegne gode sundheds- og farmaceutiske egenskaber, solbærret har.

Programmet indeholdt også besøg til to avlere. Det ene sted var der demonstrationer af maskiner til mekanisk ukrudtsbekæmpelse og afdækning som metode til ukrudtsbekæmpelse samt fremvisning af bistader og snak om bibestøvning.

Avlerne præsenterede deres produktion og fælles for begge produktioner var en strategi bestående af drypvanding, bibestøvning, tilpasset beskæring, hvor også ældre grene midt i busken blev fjernet fra tredje år, samt en reduktion af buskenes levetid på grund af stigende problemer med skjoldlus.
  
Begge avlere dyrker kun sorterne Blackdown og Noir de Bourgogne til Cassis og har gennemsnitsudbytter på omkring 5-6 ton pr. hektar.

Avler Jacques Pineau (i hvid skjorte) dyrker 40 hektar solbær og har opnået stabile udbytter gennem optimering af gødningstilførsel, drypvanding, beskæring og oftere udskiftning af buske.
Avler Jacques Pineau (i hvid skjorte) dyrker 40 hektar solbær og har opnået stabile udbytter gennem optimering af gødningstilførsel, drypvanding, beskæring og oftere udskiftning af buske. Foto: Helle Mathiasen.Bibestøvning er vigtig


Udsætning af bier bruges udbredt i Frankrig. I marken blev vist honning og humlebistader. For honningbier var anbefalingen udsætning af to honningbistader pr. hektar, og bestøvningsperioden er 10-20 dage alt efter temperatur.

På spørgsmålet om konkurrence og trækket fra raps lød svaret, at i solbær topper nektarproduktionen ved 8-10°C, i raps ved 14°C, så bierne kan fouragere i solbær tidligt på dagen og i raps senere. Nektar er afgørende for bestøvningen og ved indsamlingen af nektar, spredes pollen.

Det blev slået fast af Bernard Vaissiere, forsker ved INRA, at insekter udover vind- og selvbestøvning er hovedbestøvere i solbær: Bibestøvning forbedrer frugtsætning, udvikling af bær (størrelse) og reducerer drys. Bærstørrelsen kan reduceres med 10-20 procent uden bibestøvning.

Skader efter ribsbladlus ses hyppigere i ribs og ikke som her i solbær.
Skader efter ribsbladlus ser vi i ribs og ikke som her i solbær. Foto: Helle Mathiasen.


Skjoldlus og knopgalmider


Der blev holdt indlæg om knopgalmider og skjoldlus. Sidstnævnte er et stigende problem i Frankrig med tidligere ældning af buskene til følge.

Der forskes i Frankrig med en biologisk kontrolstrategi med udsætning af mariehøns, Rhyzobius lophantae. De første forsøg har vist et potentiale, men det er vigtigt at finde en samlet løsning for øvrige skadedyr som bladlus og mider for at undgå stigende problemer med disse.

For knopgalmiderne afprøves svovlbehandlinger med tilpasning af dosis i forhold til tidspunkt og temperatur, og anbefalingen er som vi allerede kender: Behandling med svovl før blomstring og tilpasning af dosis efter temperatur og påpasselighed overfor følsomme sorter.

Ribsglassværmeren er en kendt men ikke meget udbredt skadevolder i Danmark. Her som voksen.
Ribsglassværmeren er en kendt men ikke meget udbredt skadevolder i Danmark. Her som voksen. Foto: Helle Mathiasen.


Ribsglassværmer og ribsbladlus i solbær


I marken blev der, udover skjoldlus (White peach scale), set to skadevoldere, som ses sjældent eller ikke optræder i solbær.

Ribsglassværmeren kan forekomme i Danmark men er ikke udbredt. Ribsbladlusen optræder i ribs men er så vidt vides ikke set i solbær.

De seneste fire-fem år har en avler i Sydtyskland set denne bladlus i solbærrene, men vurderer den ikke som en alvorlig skadevolder.


Der var flere gode smagsprøver i løbet af konferencen. Her Creme de Cassis, som blev serveret med bl.a. champagne. Foto: Helle Mathiasen.Nye spillere på markedet


Som en tilbagevendende del af konferencen præsenteres statistik om areal- og produktionstal for de forskellige lande.

De seneste tal globalt, som gælder til og med 2016, viser en mindre reduktion af dyrkningsarealet i Europa og på verdensplan. Dette kan have udviklet sig til en mindre forøgelse af arealet siden 2016.

Der er potentielle nye spillere på markedet som eksempelvis Ukraine og Rusland, hvor produktionen menes at være stigende og række til mere end forbrug på det lokale marked.

For de forskellige lande er billedet mere varieret med enten stabilt, øget eller reduceret areal. Der har været en arealnedgang i nogle lande som eksempelvis Danmark, Tyskland og Holland som følge af det trængte marked og de lave afsætningspriser.

I andre lande, som Frankrig og England, er arealet stabilt og her er en stor del af produktionen sikret afsætningen til aftagere som Cassis og Ribena. Der meldes stort set hele vejen rundt om gode udbytter i 2018.