Vi bruger Cookies

Ved at benytte gartnertidende.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
De seneste fem år har tyske frugtavlere med træfrugt udvidet deres arealer betragteligt. Det gælder især æbler, både konventionelle og økologiske. Udvidelsen er størst i delstaten Badem-Württemberg. Foto viser sorten Natyra i august måned. (Foto: Annemarie Bisgaard)

Tysk areal med træfrugt stiger

Æbler er den største frugttrækultur i Tyskland, og arealet er udvidet med over 2.200 hektar de seneste fem år.

Hvert femte år kommer der en ny statistik over arealet med træfrugt i Tyskland. Den seneste fra 2017 viser, at arealet med træfrugt er udvidet markant. I statistikken indgår alle erhvervsmæssigt dyrkede arealer større end en halv hektar.’

Det tyske areal med træfrugt er i perioden 2012-2017 steget fra 45.600 hektar til knapt 50.000 hektar. I samme periode er antallet af bedrifter med træfrugt faldet med 3,9 procent til i alt 7.176 bedrifter. Det betyder, at der er 288 færre bedrifter men cirka 4.400 flere med træfrugt i dag end for fem år siden.

I perioden er det gennemsnitlige areal med træfrugt steget fra 6,1 hektar til 7,0 hektar pr. bedrift. Det skriver AMI, Agrarmarkt Informations-Gesellschaft.


Æbler steget med 18 procent


Æbler er den største frugttrækultur i Tyskland. Der er pt. cirka 34.000 hektar mod 31.740 hektar i 2012. Især de seneste par år er der plantet mange nye æblearealer. Cirka 18 procent af æblearealet er mindre end fem år gammelt. I 2007 og 2012 var andelen af arealet med unge træer imidlertid større end i dag.

Det er især Elstar, som plantes, men også Gala, Jonaprince og Topaz er blevet plantet de seneste fem år.

Antallet af træer pr. hektar stiger. På halvdelen af arealet står der i dag 2.400-3.200 træer pr. hektar. For fem år siden fandtes den samme trætæthed kun på en tredjedel af arealet og for 10 år siden kun på en fjerdedel af arealet.


Conference er vigtigste pæresort


Arealet med pæretræer i Tyskland er steget med 210 hektar de seneste fem år til 2.140 hektar. Det er især i delstaten Badem-Württemberg, at pærearealet er udvidet.

Conference er den mest plantede pæresort, og den har overhalet Alexander Lukas, der nu ligger på andenpladsen efterfulgt af Williams Christ.

Ligesom hos æblerne er der tendens til et stigende antal pæretræer pr. hektar. På omkring halvdelen af arealet står der i dag 1.600-3.200 pæretræer pr. hektar mod kun en tredjedel af arealet i 2012. På 40 procent af arealet dyrkes træerne mere ekstensivt med 400-1.600 træer pr. hektar.


Kirsebær – færre sure, flere søde

Det tyske areal med stenfrugt er på vej ned i disse år. Et fald på 15 procent de seneste fem år betyder, at arealet med surkirsebær nu er på 1.950 hektar.

Faldet skyldes primært lave priser og høj konkurrence fra andre lande. Den absolut største del af tysk surkirsebærproduktion ligger i Badem-Württemberg.

Til gengæld er arealet med sødkirsebær steget med 15 procent de seneste fem år og er nu på 6.070 hektar. Arealet er især steget i Badem-Württemberg og i Rheinland-Pfalz, hvor også arealet med både blommer og mirabeller er udvidet de senere år.


Stor udvidelse i Badem-Württemberg

Den største udvidelse af frugtarealet i Tyskland de seneste fem år er sket i delstaten Badem-Württemberg. Her er arealet bemærkelsesværdigt steget med cirka 3.500 hektar til knapt 18.300 hektar – en forøgelse på 24 procent. Det er især æbler og sødkirsebær, der er plantet.

I Nordrhein-Westfalen er der også plantet træfrugt de seneste par år. Her er arealet vokset med 520 hektar til 2.700 hektar.

I Bayern er frugttræarealet vokset med 200 hektar til 2.800 hektar. I Hamburg, Hesse, Mecklenburg-Vorpommern og Rheinland-Pfalz er der plantet cirka 300 hektar med frugt de seneste fem år.


Økologi i Badem-Württemberg


Økologien vokser godt i Tyskland, hvor der er cirka 850 økologisk bedrifter med godt 7.500 hektar frugttræer. Det svarer til 15 procent af det samlede areal med frugttræer. Det er især æbler, der dyrkes økologisk, i alt 6.100 hektar, dernæst pærer, blommer og sødkirsebær.

Både i konventionel og økologik æbleproduktion dominerer sorten Elstar. Det er kun omkring 60 af de økologiske æbler, der går til frisk konsum, resten anvendes til industrielle formål.

De fleste økologiske æbler dyrkes i delstaten Badem-Württemberg, hvor der er mere end 2.400 hektar med træfrugt efterfulgt af Niedersachsen med cirka 1.500 hektar, skriver AMI.