Vi bruger Cookies

Ved at benytte gartnertidende.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Ved udtynding af blomster med maskine skal strategien overvejes grundigt, inden man går i gang, så træerne ikke bliver overudtyndet. Der er mulighed for at regulere og tilpasse graden af udtynding ved at kippe redskabet, fjerne sektioner eller halvere trådantallet pr. sektion. (Foto: Lene Baarts)

Udtynding af blomster i Elstar med maskine

Der er penge at tjene ved at udtynde Elstar med maskine. Det bedste resultat fås ved at kombinere mekanisk og kemisk udtynding.

Det er til stadighed en udfordring at få nedbragt arbejdsomkostningerne i æbledyrkningen, ikke mindst i omkostningstunge sorter som Elstar.

Ofte skal der bruges rigtigt mange timer på håndudtynding, fordi den kemiske eller mekaniske udtynding ikke har virket tilstrækkeligt godt.

En kombination af de to metoder kan nedsætte omkostningerne betydeligt.


Rigtig indstilling er vigtig

De sidste to år har GartneriRådgivningen – med støtte fra PlanDanmark – undersøgt om mekanisk udtynding kan reducere arbejdsomkostningerne og forbedre frugtkvaliteten.

Resultaterne viser, at hvis redskabet ikke anvendes korrekt, kan man risikere overudtynding og dermed for få – og måske for store – frugter.

En mulighed for indstilling af redskabet kan være at fjerne de to underste sektioner, så udtyndingen kun sker i midten og toppen af træerne. Det er oftest her, at der er store problemer med for meget frugt og for lille frugtstørrelse.


Kombination med Cerone

I 2015 blev maskinudtyndingen sammenlignet med udtynding med udtyndingsmidlet Cerone. Der blev udbragt 0,25 milliliter Cerone den 10. juni – hvor frugtstørrelsen var cirka 10 millimeter.

Behandlingen med Cerone fik desværre nærmest ingen effekt i 2015, formentlig fordi temperaturen kun lige sneg sig op på 18-19 grader i dagene efter behandlingen.

Udtyndingen var heller ikke tilstrækkelig, hvor der var udtyndet mekanisk, men dog en hel del bedre end ved behandling med Cerone.

Håndudtynding i Elstar er en bekostelig affære. Her ses håndudtyndede frugter fra 10 ubehandlede træer, der ikke er udtyndet hverken mekanisk eller kemisk.
Håndudtynding i Elstar er en bekostelig affære. Her ses håndudtyndede frugter fra 10 ubehandlede træer, der ikke er udtyndet hverken mekanisk eller kemisk. Foto: Lene Baarts.


Håndudtynding hurtigere og billigere

Arbejdsindsatsen til håndudtynding kan reduceres betydeligt, når der er udtyndet mekanisk.

En tidsmåling på håndudtynding i 2015 viser, at der skal bruges 145 timer pr. hektar til udtynding i parcellen, der er behandlet med Cerone, mod 30 timer pr. hektar i parcellen, som er udtyndet mekanisk.

Det er en arbejdsbesparelse på 115 timer pr. hektar ved mekanisk udtynding. Økonomisk er der en besparelse på cirka 16.000 kroner pr. hektar ved overenskomstmæssige lønninger inkl. feriepenge.


Kombiner metoderne

Selvom GartneriRådgivningens afprøvning i 2015 viser, at det økonomiske resultat er bedre ved udtynding med redskabet Darwin i stedet for med Cerone, vil den bedste strategi være at kombinere mekanisk udtynding med kemiske metoder for at få en mere præcis udtynding.

Kombinationen vil afhænge af vækst, frugtmængde, frugtsætning og temperatur i og omkring blomstring og frugtsætning.

Mekanisk udtynding giver oftest mere og tidligere vækst i træerne, hvilket man skal være opmærksom på, hvis man vil følge udtyndingen op med en behandling med Cerone. Cerone virker alt andet lige stærkere på træer i god vækst.

ATS er et rigtigt godt supplement til maskinudtynding, idet man typisk ikke får de seneste blomster udtyndet med maskinen, når der behandles på stadiet ballon til begyndende blomstring.


Læs hele artiklen om mekanisk udtynding i Gartner Tidende nr. 4/2016.