Vi bruger Cookies

Ved at benytte gartnertidende.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Overvågningen af pletvingefrugtfluen har nu resulteret i, at den første flue er fundet i en fælde. Fundet er syv uger tidligere end det første fund af en pletvingefrugtflue sidste år. (Foto: Helle Mathiasen)

Årets første pletvingefrugtflue er fundet

Den første pletvingefrugtflue i år er fundet i en sjællandsk plantage med sødkirsebær.

I 2015 viste det sig, at pletvingefrugtfluen er udbredt i Danmark, og her i 2016 har spørgsmålet været, hvornår det første fund ville finde sted.


Status i 2016

Der er den 6. juni fundet en hun i en fælde i en kirsebærplantage på Sjælland. Det allerførste fund af pletvingefrugtfluen i 2016 skete dog med fangsten af en enkelt hun allerede i februar.

Men siden da og indtil nu har der ingen fangst været.

I lighed med sidste år fanges hunnerne først – samme erfaring har man i udlandet. Hunnerne kendes fra andre lignende fluer udelukkende på en skarpt savtakket æglægningsbrod, som kræver en forstørrelse for at se.

Pletvingefrugtfluens kendetegn er en gullig-brun farve, røde øjne, ubrudte bånd på bagkroppen og for hunnens vedkommende en savtakket æglægningsbrod.
Pletvingefrugtfluens kendetegn er en gullig-brun farve, røde øjne, ubrudte bånd på bagkroppen og for hunnens vedkommende en savtakket æglægningsbrod. Foto: Helle Mathiasen.


Overvågningen i 2015

Det første fund i 2015 blev gjort i uge 31 – det vil sige i begyndelsen af august måned. De efterfølgende fangster lå lavt i omkring syv-otte uger (figur).

Men flyvningen og udvikling i antal kan være vidt forskelligt fra år til år og afhænger blandt andet af vejrforholdene.

Foråret og den tidlige sommer i 2015 var forholdsvis kølige men til trods for en sen fremkomst, var 2015 nok året, hvor pletvingefrugtfluen for alvor etablerede sig i Danmark.


Forekomsten af pletvingefrugtfluen i 2015 på 11 lokaliteter på Fyn og Sjælland (søljer) og den landsdækkende gennemsnitstemperatur (linjen). Det første fund (1 hun) i 2015 blev gjort på to lokaliteter på henholdsvis Fyn og Sjælland i uge 31.
Forekomsten af pletvingefrugtfluen i 2015 på 11 lokaliteter på Fyn og Sjælland (søljer) og den landsdækkende gennemsnitstemperatur (linjen). Det første fund (1 hun) i 2015 blev gjort på to lokaliteter på henholdsvis Fyn og Sjælland i uge 31.Tidligere i år

Modsat sidste år har vejret i maj og begyndelsen af juni været varmt, hvilket kan være en af årsagerne til fluernes tidligere fremkomst i år. Og det første fund er gjort to måneder tidligere i år!

Det betyder, at fluen er til stede forud for modning af de fleste bær, og udviklingen i antal fremadrettet er derfor afgørende for risikoen for skade i bærrene.


Overvåg fluen

Derfor bør overvågning af fluerne ske for at få overblik over fluernes aktivitet i forhold til bærrenes modningstidspunkt og dermed udsathed.

Ved begyndende modning kan overvågning af de voksne ikke stå alene men bør suppleres med overvågning af skade

GartneriRådgivningen tilbyder abonnement på opgørelser af fælder. Læs mere her.


Pas på dine bær

Strategien for håndtering drejer sig hovedsageligt om minimering af opformeringen af bestanden.

Der kan blandt andet forebygges ved at sørge for, at der ikke er overmodne bær og bæraffald i produktionen samt at skaffe sig af med affaldet eller putte det i tætsluttende beholdere.

Derudover kan risikoen for skade mindskes ved at høste lidt tidligere end vanligt og at høste med kortere intervaller, da fluerne foretrækker at lægge æg i de mest modne bær.


Status for midler mod pletvingefrugtfluen

Der ligger en ansøgning til behandling hos Miljøstyrelsen på en 120-dages dispensation for anvendelsen af Conserve (spinosad) mod pletvingefrugtfluen.

Afgørelsen vil blive meldt ud, så snart behandlingen er afsluttet.

Pletvingefrugtfluen følges i 2016 og 2017 i projektet ’Beredskab for den pletvingede frugtflue’ finansieret af GAU og LD midler. Projektet har fokus på overvågning af fluen og skaden samt på metoden – massefangst forud for høst – til at minimere skaden.

PROJEKTET ER STØTTET AF

PROJEKTET ER STØTTET AF