Vi bruger Cookies

Ved at benytte gartnertidende.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Nyheder om Plantebeskyttelse

Generelt findes der flere overskridelser i udenlandsk produceret frugt og grønt sammenlignet med dansk produceret frugt og grønt. Der er samlet set en større andel af stikprøver med indhold af flere forskellige pesticider i udenlandske prøver end i danske, lyder et par af konklusionen fra Pesticidrapporten 2018.

Færrest pesticidrester i danske afgrøder

08. Dec 2019
Overordnet set er pesticidrestindholdet i fødevarer på det danske marked sammenlignelig med tidligere år, viser årets Pesticidrapport 2018.

Rust i hyben kan nu behandles med svampemidlerne Orius 200 EW og Orius Max 200 EW, der begge er godkendt til mindre anvendelse.

Orius godkendt til hyben

06. Dec 2019
Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Orius 200 EW og Orius Max 200 EW til mindre anvendelse mod rust i hyben.

Skadedyrsmidlerne Lamdex og Axiendo 2,5 WG er blevet godkendt pr. 1. januar 2020. Midlerne er identiske med Karate 2,5 WG, der er afmeldt og ikke må anvendes og opbevares pr. 1. juli 2021.

Lamdex og Axiendo er godkendt

06. Dec 2019
Lamdex og Axiendo er identiske med Karate 2,5 WG, som er afmeldt. I land- og havebrug (spiselige afgrøder/foder) er Lamdex godkendt og i prydplanter mv. er Axiendo godkendt.

Insektmidlet Karate 2,5 WG, der må anvendes i en lang række kulturer, er blevet afmeldt.

Karate 2,5 WG er afmeldt

18. Nov 2019
Karate 2,5 WG er afmeldt, og restlager må anvendes indtil 1. maj 2021.

Slut med Amistar i agurker og tomater
16. Oct 2019
Ophør af anvendelse af Amistar mod svampesygdomme i agurker og tomater

Pesticidrester i kosten 2019 - 2. kvartal
16. Oct 2019
Resultaterne fra den danske pesticidkontrol fra 2. kvartal 2019 viser, at ingen af prøverne udgør en sundhedsmæssig risiko.

Callisto godkendt til sukkermajs
15. Oct 2019
Callisto er godkendt til mindre anvendelse mod ukrudt i sukkermajs.

Serenade mod gråskimmel i hovedkål
07. Oct 2019
Serenade ASO er godkendt til mindre anvendelse i hovedkål efter høst.

Confidor og Warrant er tilbagekaldt
03. Oct 2019
Godkendelsen af mindre anvendelse for Confidor WG 70 og Warrant 70 WG er tilbagekaldt.

Geoxe 50 WG til prydplanter i væksthus
27. Sep 2019
Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Geoxe 50 WG til mindre anvendelse mod fusarium i prydplanter i væksthus.

Pesticidrest skader ikke arveanlæggene
18. Sep 2019
Ny undersøgelse viser, at chlorothalonil-amidsulfonsyre ikke, som først frygtet, skader arveanlæggene.

AQ 10 udgår
03. Sep 2019
Svampemidlet AQ10, der anvendes mod meldug i grønsager, prydplanter og jordbær i væksthus, udgår.

Pesticidrester i kosten 2019 - 1. kvartal
03. Sep 2019
Resultaterne fra den danske pesticidkontrol fra 1. kvartal 2019 viser, at én analyseret fødevareprøve – æbler fra Polen – blev vurderet til at udgøre en sundhedsmæssig risiko.

Steward 30 WG til prydplanter og planteskole
26. Aug 2019
Steward 30 WG er godkendt til mindre anvendelse i prydplanter og planteskolekulturer.

Steward 30 WG til salat og endivie
26. Aug 2019
Steward 30 WG er godkendt til mindre anvendelse i salat og endivie.

Dispensation fra vaskeplads-bekendtgørelsen
13. Aug 2019
Det er lykkedes at få en dispensation fra vaskepladsbekendtgørelsens krav om påfyldning på vaskeplads for mikrobiologiske midler i væksthuse, udenfor BNBO.

EU-forbud mod chlorpyrifos overvejes
07. Aug 2019
Insektmidlet chlorpyrifos opfylder ikke kriterierne for godkendelse i EU. Det vurderer EFSA. Midlet er ikke tilladt at bruge i Danmark men findes i importprodukter.

Dithane NT er godkendt
05. Aug 2019
Dithane NT er godkendt til mindre anvendelse i planteskolekulturer og prydplanter.

Pirimor 500 WG er godkendt
05. Aug 2019
Insektmidlet Pirimor 500 WG er identisk med Pirimor G men er i forhold til denne kun godkendt til brug i spiselige afgrøder på friland og i væksthus.

Dispensation til Vertimec EC i porrer
22. Jul 2019
Insektmidlet Vertimec EC må anvendes på dispensation mod trips i porrer i en begrænset periode.

Azatin EC godkendt til flere væksthuskulturer
22. Jul 2019
Insektmidlet Azatin EC må anvendes til insektbekæmpelse i en række kulturer i væksthus, også i økologisk produktion.

Dispensation til Conserve i diverse bær
22. Jul 2019
Insektmidlet Conserve må anvendes på dispensation mod pletvingefrugtfluen i en række frugt- og bærafgrøder i en begrænset periode.

Nye krav til vaske- og fyldepladser
19. Jul 2019
Fra 1. juli 2019 gælder nye krav til fyldning og rengøring af sprøjter. Der er fastsat særlige krav til påfyldning og vask af sprøjter i væksthuse.

Dispensation til Acrobat Plus i løg og porrer
28. Jun 2019
Svampesygdomme i kepaløg, skalotteløg, hvidløg, porrer og forårsløg må bekæmpes med Acrobat Plus i to perioder i 2019.

Dispensation til Conserve i bladselleri
24. Jun 2019
Larver af selleriminérfluen i bladselleri må bekæmpes med insektmidlet Conserve i en afgrænset periode i 2019.

Pediment til pryd- og planteskoleplanter
21. Jun 2019
Som følge af firmasammenlægninger bliver det gamle insektmiddel Pirimor G delt op i to produkter.

Azoxystrobin til planteskoler og væksthus
06. Jun 2019
Syv forskellige svampemidler, der indeholder azoxystrobin, er blevet godkendt mod bladskimmel, meldug og rust.

Starane 333 HL godkendt til æbler og pærer
15. May 2019
Ukrudtsmidlet Starane 333 HL er godkendt til mindre anvendelse i æbler og pærer.

Select godkendt til en række kulturer
09. May 2019
Dispensation til anvendelse af Select 240 EC i visse frilandsgrønsager, jordbær, havefrø- og planteskolekulturer.

Nye tal om pesticidforbrug
03. May 2019
Miljøstyrelsens årlige bekæmpelsesmiddelstatistik er klar. Den viser tal fra landbrug, gartneri og frugtavl i 2017.

Aliette godkendt til æbler og pærer
11. Apr 2019
Aliette 80 WG er godkendt til mindre anvendelse i æble og pære.

Kudos er godkendt til vækstregulering i æble
27. Mar 2019
Miljøstyrelsen har godkendt Kudos til vækstregulering i æbler til kontrol af skudvæksten.

Svampemidlet Orius 200 EW afmeldt
18. Feb 2019
Svampemidlet Orius 200 EW er blevet afmeldt, men samtidigt er Orius Max 200 EW blevet godkendt.

Kumulus S til væksthusjordbær
18. Feb 2019
Kumulus S er godkendt til mindre anvendelse i væskthusjordbær.

Warrant 70 WG er afmeldt
24. Jan 2019
Fra 8. juli 2020 må midlet Warrant 70 WG hverken opbevares eller anvendes.

Cliophar 600 SL er godkendt
24. Jan 2019
Ukrudtsmidlet Cliophar 600 SL er godkendt til brug i blandt andet rødbeder og hovedkål.

Kobber tilladt i EU i syv år endnu
16. Jan 2019
EU-Kommissionen har forlænget tilladelsen til brug af kobber som plantebeskyttelsesmiddel frem til og med 2025.

Pesticidrester i kosten 2018 - 3. kvartal
03. Jan 2019
Resultaterne fra pesticidkontrollen fra 3. kvartal 2018 viser blandt andet fund pesticidrester, der er sundhedsmæssigt uacceptable, i fem prøver.

Øko-kataloget.dk giver overblik
17. Dec 2018
Endelig er den her! Den efterspurgte genvej til produkter godkendt til økologisk brug. En ny hjemmeside, der samler det hele ét sted på nettet.

Gnatrol til krydderurter og salat i væksthus
13. Dec 2018
Gnatrol SV er godkendt til mindre anvendelse i krydderurter og salat i væksthus.

Færre sprøjterester i danske afgrøder
13. Nov 2018
Overordnet set er pesticidrestindholdet i fødevarer på det danske marked sammenlignelig med tidligere år, viser årets Pesticidrapport 2017.

Geoxe 50 WG har fået udvidet godkendelsen
09. Nov 2018
Geoxe 50 WG må nu anvendes mod svampesygdomme i hovedsalat, pluksalat og andre salatplanter.

Cerone er godkendt til æble og pære
09. Nov 2018
Cerone er godkendt til mindre anvendelse til frugtudtynding i æble samt frugtudtynding og blomsterknopdannelse i pære.

Contans er godkendt i gulerod
09. Nov 2018
Contans er godkendt til mindre anvendelse mod knoldbægersvamp i gulerod.

Endelig: Natron tilladt i økologisk frugtavl
25. Oct 2018
Efter flere års kamp bliver det fra den 12. november tilladt at anvende natron som bekæmpelsesmiddel i frugtavlen.

Pesticidrester i kosten 2018 - 2. kvartal
25. Oct 2018
Resultaterne fra den danske pesticidkontrol fra 2. kvartal 2018 viser blandt andet, at der var to danske prøver, som overskred grænseværdierne.

Fornyet godkendelse til Ortiva Top
19. Sep 2018
I den fornyede godkendelse af Ortiva Top er anvendelsen i løg, forårsløg, spidskål og squash bortfaldet.

Lidt flere fund af rester i EU
22. Aug 2018
Godt halvdelen af de mere end 84.600 fødevareprøver, som EU’s medlemslande har udtaget til pesticidkontrol i 2016, er helt frie for sporbare sprøjterester.

BASF overtager Nunhems
20. Aug 2018
BASF har netop overtaget en række forretningsområder fra Bayer herunder Bayers globale grønsagsfrødivision, der hovedsageligt drives under brandet Nunhems.

Spruzit Neu til visse økologiske grønsager
03. Aug 2018
Spruzit Neu er godkendt til mindre anvendelse i visse økologiske grønsager, rød- og hvidkløver til frø samt hestebønner til foder.

Dispensation til Conserve i frugt og bær
11. Jul 2018
Efter anmodning fra GartneriRådgivningen er der givet dispensation til anvendelse af Conserve i en række bær og frugter.

Movento godkendt til sukkermajs
11. Jul 2018
Movento SC 100 er godkendt til mindre anvendelse i sukkermajs.

Dispensation til Vertimec EC i porre
26. Jun 2018
Insektmidlet Vertimec EC har fået dispensation til at må bruges mod trips i porrer.

Dispensation til Conserve i bladselleri
13. Jun 2018
Miljøstyrelsen har givet dispensation til anvendelse af insektmidlet Conserve i bladselleri.

Dispensation til brug af Acrobat Plus i kepa- og skalotteløg
01. Jun 2018
Efter anmodning fra GartneriRådgivningen A/S har Miljøstyrelsen givet dispensation til Acrobat Plus til bekæmpelse af svampesygdomme i kepaløg og skalotteløg. Dispensationen gælder i perioden 15. juni til den 13. oktober 2018.

Spruzit Neu til persille og baby leaf
29. May 2018
Spruzit Neu er godkendt til mindre anvendelse i baby leaf og persille på friland

God sprøjteteknik i jordbær
15. May 2018
Der er tid og penge at spare ved at bruge så lidt væske som muligt uden at miste udbytte, hvis du udfører sprøjtearbejdet med omhu.

Kumulus S til pryd- og planteskoleplanter
14. May 2018
Kumulus S er godkendt til mindre anvendelse i prydplanter og planteskolekulturer i væksthus og på friland.

Kumulus S godkendt til frugt og bær
14. May 2018
Kumulus S er godkendt til mindre anvendelse i diverse frugt og bær på friland.

Ændringer i ny godkendelse af Mirador
08. May 2018
Der er mange ændringer i Mirador 250 SC’s fornyede godkendelse.

Dispensation til Merpan 80 WG i træfrugt
04. May 2018
Merpan WG må anvendes mod frugttrækæft i æble- og pæretræer i to perioder i 2018.

Movento SC 100 godkendt til kirsebær
19. Apr 2018
Movento SC 100 må anvendes mod kirsebærfluer i kirsebær frem til 14 dage før høst.

Met52 OD er godkendt
09. Apr 2018
Insektmidlet Met52 OD er godkendt til bekæmpelse af insekter i løg og porre på friland samt i jordbær, grønsager og gerbera i væksthus.

Madex Top er godkendt
09. Apr 2018
Insektmidlet Madex Top er godkendt til bekæmpelse af larver af æbleviklere i æble, pære og kvæde.

Pomoxon Extra til brug i kernefrugt
06. Apr 2018
Der er givet dispensation til Pomoxon Extra til frugtudtynding og forebyggelse af frugtfald i kernefrugt.

Video: Droner til kamp mod spindemider
03. Apr 2018
Se en video om, hvordan forskere i Californien arbejder med droner til bekæmpelse af spindemider med rovmider.

Dispensation til Select 240 EC
22. Mar 2018
Enårig rapgræs må bekæmpes med Select 240 EC, der har opnået dispensation til anvendelse i en række kulturer.

Prestop Mix WP er godkendt
21. Mar 2018
Prestop Mix WP må anvendes i grønsager, krydderurter, prydplanter, jordbær og hindbær.

Prestop WP er godkendt
21. Mar 2018
Prestop WP må anvendes i grønsager, krydderurter, prydplanter og agurker.

Mycostop WP er godkendt
21. Mar 2018
Mycostop WP må anvendes i en række afgrøder i væksthus mod frø- og jordbårne svampesygdomme.

Dispensation til Argylene Plus
15. Feb 2018
Vækstreguleringsmidlet Argylene Plus må anvendes i to perioder på pottede prydplanter i væksthuse i 2018.

Det er svært at snyde æbleskurven
19. Jan 2018
En simpel vanding af jorden kan lokke skurvens sporer til at spire, og hvis vejret efterfølgende er tørt, vil sporerne dø. I praksis er der flere udfordringer.

Contans har fået udvidet godkendelsen
11. Dec 2017
Contans må nu anvendes til bekæmpelse af knoldbægersvamp i raps, salat og rodfrugter samt visse udplantningsplanter.

Strammere krav til vaskepladser
11. Dec 2017
Nyt lovforslag forbyder vask og påfyldning af pesticidsprøjter nær drikkevandsboringer.

Pesticidstrategi 2017-2021 er på plads
10. Nov 2017
Pesticidstrategi 2017-2021 er under overskriften ’Fakta, forsigtighed og omtanke’ nu på plads efter en høring.

Pesticidrester i kosten 2017 - 2. kvartal
27. Oct 2017
Resultaterne fra den danske pesticidkontrol fra 2. kvartal 2017 viser, at ingen af de påviste sprøjterester udgør en sundhedsmæssig risiko.

Meget skadelige organismer i væksthus
25. Oct 2017
Forskere ved Aarhus Universitet har lavet en liste over de organismer, der udgør den største risiko i afgrøder i danske væksthuse.

Biostimulanter styrker prydplanter
04. Oct 2017
Interessen for biologisk bekæmpelse og alternative midler til forebyggelse og bekæmpelse af skadegører i prydplanter er stigende.

Samvirkes billeder er usaglige
04. Oct 2017
Med seneste udgave af COOP´s blad Samvirke står vi tilbage med et grimt billede af konventionelle frugter og grønsager, som er giftige at indtage.

Medax Top til prydplanter på friland
15. Sep 2017
Vækstreguleringsmidlet Medax Top er godkendt til mindre anvendelse i prydplanter og planteskolekulturer på friland.

Ukrudtsmidler godkendt til rodfrugter
15. Sep 2017
Fire ukrudtsmidler er blevet godkendt til mindre anvendelse i gulerod, persillerod, pastinak og knoldselleri.

Krav om særlige dyser til prosulfocarb
07. Aug 2017
Landmænd skal fremover benytte særlige sprøjtedyser, som sikrer lav afdrift til omgivelserne, når der bruges midler med prosulfocarb.

Tidlig fangst af pletvingefrugtfluen
24. Jul 2017
Overvågningen i 2017 har resulteret i fund af pletvingefrugtfluer allerede i uge 14 og derefter igen fra uge 21.

Nye regler for sprøjtejournal
28. Jun 2017
Ændrede krav til føring og indberetning af sprøjtejournaler er på vej. Læs her, hvad det betyder for dig.

Biscaya til frilandsgrønsager
22. Jun 2017
Biscaya OD 240 er godkendt til mindre anvendelse i en lang række frilandsgrønsager.

Lentagran til en række frilandsgrønsager
16. Jun 2017
Ukrudtsmidlet Lentagran 45 WP er blevet godkendt til en række frilandsgrønsager.

Dispensation til Vertimec EC i porre
14. Jun 2017
Konventionelt dyrkede porrer må behandles med insektmidlet Vertimec mod trips i perioden 1. juli-28. oktober.

Dispensation til Conserve i frugt og bær
14. Jun 2017
Konventionelle og økologisk dyrkede frugt og bær kan behandles med Conserve i perioden 1. juli til 28. oktober.

Acrobat Plus mod løgskimmel
07. Jun 2017
Angreb af løgskimmel i kepa- og skalotteløg kan bekæmpes med Acrobat Plus i perioden 15. juni-13. oktober 2017.

Biobest investerer i Borregaard BioPlant
01. Jun 2017
Belgiske Biobest har erhvervet kapitalandele i Borregaard BioPlant, der fortsætter som selvstændig virksomhed.

Applaud godkendt til prydplanter i væksthus
01. Jun 2017
Miljøstyrelsen har godkendt insektmidlet Applaud 25 SC til bekæmpelse af insekter i prydplanter i væksthuse.

Biologisk bekæmpelse af snegle
24. May 2017
BASF satser med købet af virksomheden Becker Underwood på biologisk bekæmpelse af skadevoldere.

Ny erfagruppe om biopesticider
24. May 2017
Vil du vide mere om brug af mikrobiologiske midler eller biostimulanter i din produktion, så er der gode muligheder i en helt ny erfagruppe.

Mekanisk bekæmpelse - hvis ukrudtet driller
16. May 2017
Gode råd om mekanisk renholdelse, hvis ukrudtet i frugtplantagen er en udfordring.

Argylene Plus til prydplanter i væksthus
09. May 2017
Argylene Plus må anvendes til vækstregulering i pottede prydplanter i væksthuse.

Pomoxon Extra til kernefrugt
08. May 2017
Dispensation til Pomoxon Extra er givet til frugtudtynding og til at forebygge tidligt frugtfald i kernefrugt.

Isomate til kirsebær og blomme
01. May 2017
Isomate CLR er godkendt til mindre anvendelse i kirsebær og blomme.

Revus til broccoli, spinat og bladbede
01. May 2017
Revus er godkendt til mindre anvendelse i broccoli, spinat og blad- og sølvbede.

Ny pesticidaftale er på plads
24. Apr 2017
I den nye aftale sænkes gebyret for ansøgninger for mindre anvendelse af pesticider til eksempelvis frugt og grønt.

Kumulus S har fået fornyet godkendelsen
19. Apr 2017
Kumulus S har fået fornyet godkendelsen. Den indebærer blandt andet, at midlet ikke længere må anvendes i prydplanter i væksthus.

Turex godkendt til visse kulturer på friland
18. Apr 2017
Turex WG og Turex WP er godkendt til mindre anvendelse i en række havebrugs- og havefrøkulturer samt korsblomstrede til fremavl af frø på friland.

Turex godkendt til visse kulturer i væksthus
18. Apr 2017
Turex WP og Turex WG er godkendt til mindre anvendelse i visse kulturer i væksthus. I øjeblikket er det kun Turex WP, som bliver markedsført.

DiPel godkendt til havebrug og frøavl - friland
18. Apr 2017
DiPel DF er godkendt til mindre anvendelse i en række havebrugs- og havefrøkulturer samt korsblomstrede til fremavl af frø på friland.

DiPel godkendt til visse kulturer i væksthus
18. Apr 2017
DiPel DF er godkendt til mindre anvendelse i visse kulturer i væksthus.

DiPel godkendt til buskfrugt
15. Apr 2017
DiPel DF er godkendt til mindre anvendelse i buskfrugt på friland.

Flocter WP5 - også til økologiske gulerødder
11. Apr 2017
Flocter WP5 må også anvendes både i konventionel og økologisk produktion.

Nissuron til flere kulturer i væksthus
10. Apr 2017
Nissuron 250 SC er godkendt til mindre anvendelse i diverse kulturer i væksthus.

Configure til prydplanter i væksthus
07. Apr 2017
Configure er godkendt til mindre anvendelse i prydplanter i væksthus.

Pesticidrester i kosten 2016 - 4. kvartal
07. Apr 2017
Pesticidkontrollen fra 4. kvartal 2016 viser, at ingen af de påviste sprøjterester udgør en sundhedsmæssig risiko bortset fra én udenlandsk prøve.

Kompakt 5C - fornyet godkendelse
03. Apr 2017
Vækstreguleringsmidlet Kompakt 5Char fået ny godkendelse og må kun anvendes i væksthus med reduceret dosering.

Dispensation til Basamid i planteskoler
29. Mar 2017
Basamid GR må anvendes på dispensation til desinfektion af jord i frø- og stiklingebede i 2017.

Dispensation til Merpan i æble og pære
27. Mar 2017
Svampemidlet Merpan 80 WP må anvendes på dispensation mod frugttrækræft i æble- og pæretræer i 2017.

Flocter WP5 godkendt til gulerødder
22. Mar 2017
Flocter WP5 er blevet godkendt til bekæmpelse af nematoder i gulerødder på friland.

Movento SC 100 - udvidet godkendelse
16. Mar 2017
Movento SC 100 er godkendt til mindre anvendelse i jordbær, krydderurter og grønsager.

Nye mærkningsregler for bekæmpelsesmidler
15. Mar 2017
Fra juni 2017 skal bekæmpelsesmidler og andre kemiske produkter være mærket med piktogrammer.

Firmaer står på spring med biologi til jordbær
09. Mar 2017
Interessen for biologisk bekæmpelse og alternative midler i jordbær og hindbær er stor, både blandt producenter og firmaer.

Serenade godkendt til flere bær ude og inde
09. Mar 2017
Serenade ASO er godkendt til mindre anvendelse i fire arter af bær på friland og i væksthus.

Serenade godkendt til væksthusgrønsager
09. Mar 2017
Serenade ASO er godkendt til mindre anvendelse i diverse væksthusgrønsager.

Select mod enårig rapgræs i flere kulturer
20. Feb 2017
Enårig rapgræs i jordbær og en række grønsager samt i havefrøkulturer og planteskolekulturer kan bekæmpes med Select 240 EC i en begrænset periode.

Vejledning i planteværn 2017 er udkommet
20. Feb 2017
Årets udgave af ’Vejledning i planteværn’ er på gaden.

Centium mod ukrudt i visse rodfrugter
20. Feb 2017
Centium 36 CS er godkendt til mindre anvendelse i pastinak, persillerod og gulerod samt i vinterraps.

Metamitron til rodfrugter og jordbær - revideret
18. Feb 2017
En lang række produkter med metamitron er blevet godkendt til mindre anvendelse i rodfrugter og jordbær.

Xinca og Maya godkendt til løg
14. Feb 2017
Miljøstyrelsen har godkendt Xinca og Maya til mindre anvendelse mod ukrudt i kepaløg, skalotteløg og hvidløg.

Opfølgningskursus om sprøjtning - frilandsgrønsager
06. Feb 2017
Hvis dit seneste sprøjteopfølgningskursus er fra juni 2013 eller ældre, kan du forny det på et kursus den 27. februar.

Serenade godkendt til agurk, squash og løg
22. Jan 2017
Serenade ASO er godkendt til mindre anvendelse i agurk, squash og løg på friland.

Topsin godkendt til prydplanter på friland
22. Jan 2017
Topsin WG er godkendt til mindre anvendelse i prydplanter og planteskolekulturer på friland.

Sneglemiddel har fået fornyet godkendelsen
19. Jan 2017
Sneglemidlet Sluxx HP har fået fornyet godkendelsen med ganske få ændringer.

Metamitron til rodfrugter og jordbær
08. Jan 2017
En lang række produkter med metamitron er blevet godkendt til mindre anvendelse i rodfrugter og jordbær.

Candit har fået fornyet godkendelsen
02. Jan 2017
Svampemidlet Candit har fået fornyet godkendelsen med en række ændringer, herunder ændrede doseringer og færre behandlinger.

2017
28. Dec 2016
Fra juni 2017 skal bekæmpelsesmidler og andre kemiske produkter være mærket med piktogrammer.

Pesticidrester i kosten 2016 - 3. kvartal
21. Dec 2016
Den danske pesticidkontrol fra 3. kvartal 2016 viser, at ingen af de påviste sprøjterester udgør en sundhedsmæssig risiko bortset fra én prøve af mango.

Reducer afdriften med den rigtige dyse
05. Dec 2016
Tre forskellige dyser er afprøvet i en frugtplantage den 2. december for at se hvilken sprøjteteknik, der dækker grenene bedst muligt.

Opfølgningskursus om sprøjtning i væksthus
29. Nov 2016
Hvis dit seneste sprøjteopfølgningskursus er fra før 1. juli 2012, kan du forny det på et kursus den 11. januar 2017.

Sidste frist for syn af sprøjter
25. Nov 2016
Nu er det sidste frist for det obligatoriske syn, som alle sprøjter – undtaget sprøjter købt efter 31. december 2013 – skal igennem.

Færrest rester i dansk frugt og grønt
24. Nov 2016
Endnu en gang viser resultaterne fra pesticidkontrollen i 2015, at dansk frugt og grønt indeholder færre pesticidrester.

Pirimor og Pirimicarb til sukkermajs
18. Nov 2016
Pirimor G og LFS Pirimicarb er godkendt til mindre anvendelse i sukkermajs.

Kun få overskridelser af grænseværdier i EU
15. Nov 2016
I kun tre procent af næsten 83.000 stikprøver af fødevarer i EU blev der fundet overskridelser af grænseværdien i 2014.

Vacciplant er godkendt til kernefrugt
27. Oct 2016
Algeekstraktet Vacciplant er blevet godkendt til mindre anvendelse i kernefrugt, også i økologiske plantager.

Pesticidrester i fødevarer 2016 - 2. kvartal
24. Oct 2016
Resultaterne fra den danske pesticidkontrol fra andet kvartal 2016 viser, at ingen af de påviste sprøjterester udgør en sundhedsmæssig risiko.

Pesticidrester i fødevarer 2016 - 1. kvartal
17. Oct 2016
Resultaterne fra pesticidkontrollen fra første kvartal 2016 viser, at der var to fund af prosulfucarb i danske konventionelle æbler.

Dansk grønt er lavest belastet af pesticider
23. Sep 2016
Dansk frugt og grønt er generelt mindre belastet af pesticidrester end tilsvarende importerede afgrøder på det danske marked.

Advarselsbrev om prosulfocarb
21. Sep 2016
En række landboorganisationer sender breve ud til cirka 260 landmænd, som er naboer til frugt- og grønsagsavlere.

Opfølgningskursus om sprøjtning i væksthus
14. Sep 2016
Hvis dit seneste sprøjteopfølgningskursus er fra før 1. juli 2012, kan du forny det på et kursus den 11. oktober 2016.

SmartFresh til æbler og pærer
04. Sep 2016
SmartFresh VP og SmartFresh er godkendt til mindre anvendelse i pærer og æbler.

Dispensation til Conserve er udvidet
29. Aug 2016
Insektmidlet Conserve har fået en dispensation til også at må anvendes mod pletvingefrugtfluen i kirsebær og blommer.

Configure til orkidé, julestjerne og husløg
29. Aug 2016
Miljøstyrelsen har godkendt Configure til vækstregulering af orkidé, julekaktus og husløg i lukkede væksthuse.

Udvidet handlingsplan for prosulfocarb i 2016
17. Aug 2016
En ny kampagne, for hvordan landmænd bør bruge prosulfocarb, sættes nu i søen. Den er et miks af fortsatte tiltag fra tidligere år og nye tiltag.

Geoxe 50 WG er godkendt
10. Aug 2016
Et nyt middel mod gråskimmel i jordbær er blevet godkendt til anvendelse én gang om året.

NeemAzal-T/S er blevet godkendt
04. Aug 2016
NeemAzal-T/S er godkendt mod insekter i kartofler og kernefrugt samt i en række grønsager og prydplanter i væksthus.

Slut med Revus til agurker i væksthus
29. Jul 2016
Godkendelsen af Revus mod agurkeskimmel i agurk i væksthus ophører.

Delan Pro er godkendt til kernefrugt
19. Jul 2016
Et nyt svampemiddel, Delan Pro, er godkendt til bekæmpelse af svampesygdomme i æbler og pærer.

Nye krav for brug af plantebeskyttelsesmidler
11. Jul 2016
Fremover er der krav om autorisation for at købe, sælge og anvende plantebeskyttelsesmidler. Reglerne indfases over de næste fire år.

Glyphosat godkendt i højst 18 måneder
08. Jul 2016
EU medlemslandenes kommissærer besluttede den 29. juni 2016 at forlænge godkendelsen af ukrudtsmidlet glyphosat.

Spruzit Neu godkendt til øko-hovedkål
08. Jul 2016
Spruzit Neu er godkendt til ’mindre anvendelse’ i økologisk dyrkede hvidkål, rød- og hvidkløver til frø samt hestebønner til foder.

Dispensation til Conserve mod pletvingefrugtfluen
21. Jun 2016
Der er givet dispensation til brug af Conserve mod pletvingefrugtfluen i bær og vindruer, både konventionelt og økologisk.

Rykkerbrev om sprøjteindberetning
20. Jun 2016
Hvis du ikke har indberettet dit forbrug af plantebeskyttelsesmidler, skal det gøres snarest. Også selv om forbruget er nul.

Pesticidrester i fødevarer 2015 - 4. kvartal
08. Jun 2016
Kontrollen af pesticidrester fra 4. kvartal 2015 viser, at ingen af de påviste pesticidrester udgør en sundhedsmæssig risiko.

Nye regler for sprøjtning tæt på vandløb
07. Jun 2016
Ny bekendtgørelse giver mulighed for at bekæmpe ukrudt og skadevoldere tættere på vandløb og sårbar natur.

Switch godkendt til prydplanter på friland
01. Jun 2016
Switch 62,5 WG er godkendt til mindre anvendelse i havefrø samt planteskolekulturer og prydplanter på friland.

Milbeknock med nyt registreringsnummer
31. May 2016
Fra 16. oktober 2016 er det forbudt at opbevare eller bruge restlager af Milbeknock med registreringsnummer 735-2.

Dispensation til Vertimec EC i porrer
30. May 2016
Miljøstyrelsen har givet dispensation til at anvende Vertimec EC mod trips i porrer.

Confidor og Warrant til visse småplanter
26. May 2016
Confidor WG 70 og Warrant 70 WG er godkendt til mindre anvendelse i væksthus på visse småplanter før udplantning.

Vejtransport af pesticider
24. May 2016
Gode råd og regler for sikker transport af plantebeskyttelsesmidler.

Switch godkendt til frilandsgrønsager
24. May 2016
Switch 62,5 WG er godkendt til mindre anvendelse i en række frilandsgrønsager samt bønner og lupiner til modenhed.

NeemAzal til øko frugt og bær
02. May 2016
Bladlus i økologisk frugt- og bærproduktion må bekæmpes med NeemAzal i to begrænsede perioder i 2016.

Mission 200 SL er godkendt
29. Apr 2016
Ukrudtsmidlet Mission 200 SL har fået en godkendelse, der er identisk med godkendelsen for Reglone.

Select til bekæmpelse af enårig rapgræs
14. Apr 2016
Miljøstyrelsen har givet dispensation til brug af Select 240 EC til bekæmpelse af enårig rapgræs i en række kulturer.

Medax Top godkendt til prydplanter
13. Apr 2016
Vækstreguleringsmidlet Medax Top er godkendt til mindre anvendelse til vækstregulering af prydplanter på friland og i væksthus.

Caryx godkendt til prydplanter
13. Apr 2016
Vækstreguleringsmidlet Caryx er godkendt til mindre anvendelse til vækstregulering af prydplanter på friland og i væksthus.

Spruzit Neu er godkendt til mange kulturer
10. Apr 2016
Spruzit Neu er godkendt til brug i en række frugter, bær, grønsager og prydplanter på friland og i væksthus, også til økologi.

Dispensation til Basamid i planteskoler
16. Mar 2016
Basamid GR må anvendes på dispensation til desinfektion af jord i frø- og stiklingebede i 2016.

Dispensation til Merpan i ædelgran
16. Mar 2016
Svampemidlet Merpan 80 WG må anvendes på dispensation mod ædelgrankræft i 2016.

Dispensation til Merpan i kernefrugt
16. Mar 2016
Svampemidlet Merpan 80 WG må anvendes på dispensation mod frugttrækræft i æble- og pæretræer i 2016.

Opfølgningskursus - sprøjtning i frugt og bær
29. Feb 2016
Hvis dit seneste sprøjteopfølgningskursus er fra juni 2012 eller ældre, kan du forny det på et kursus den 4. april 2016.

Movento SC 100 - fornyet godkendelse
29. Feb 2016
Movento SC 100 har fået fornyet godkendelsen og er indskrænket til færre kulturer.

Pirouette har fået godkendelsen fornyet
12. Feb 2016
Pirouette har fået fornyet godkendelsen og er udvidet til anvendelse i flere afgrøder.

Opfølgningskursus om sprøjtning - væksthus
10. Feb 2016
Hvis dit seneste sprøjteopfølgningskursus er fra juni 2012 eller ældre, kan du forny det på et kursus den 10. marts 2016.

Mavrik har fået godkendelsen fornyet
05. Feb 2016
Mavrik 2F har fået fornyet godkendelsen og er udvidet til anvendelse i flere afgrøder.

Cabrio Duo bliver alligevel markedsført
02. Feb 2016
BASF meddeler, at svampemidlet Cabrio Duo, som blev godkendt medio april 2015, alligevel vil blive markedsført i Danmark.

Udvidet godkendelse af Agil 100 EC
02. Feb 2016
Agil 100 EC må nu også anvendes til bekæmpelse af kvik og andre græsser i rødbeder og bønner.

Revus til prydplanter
21. Dec 2015
Revus er blevet godkendt til mindre anvendelse til bekæmpelse af svampe i prydplanter i væksthus og på friland.

Revus til rucola og brassicaarter til babyleaf
14. Dec 2015
Svampemidlet Revus er godkendt til mindre anvendelse i rucola og andre brassicaarter til babyleaf.

Ny og udvidet godkendelse til Focus Ultra
14. Dec 2015
Focus Ultra må nu anvendes i en lang række landbrugs- og havebrugsafgrøder, men der er også begrænsninger i den nye godkendelse.

BotaniGard WP mod mellus og trips
11. Dec 2015
Mellus og trips på prydplanter i væksthus må bekæmpes med et nyt middel.

Nye godkendelser til Fenix
06. Nov 2015
Godkendelsen af Fenix, der må anvendes i nogle grønsagsafgrøder samt i frø- og priklebede, er blevet opdateret.

Argylene XM tilbagekaldt
26. Oct 2015
Argylene XM, der modvirker planters stressreaktioner, må ikke anvendes og opbevares efter den 30. april 2017.

Fire ukrudtsmidler godkendt i æble og pære
13. Oct 2015
Diflufenican-midler er godkendt til mindre anvendelse i æble- og pæreplantager.

Cycocel Extra - ikke til prydplanter
11. Sep 2015
I forbindelse med en revurdering er godkendelsen af Cycocel Extra til prydplanter bortfaldet.

Ændring i Proplants godkendelse
24. Aug 2015
Svampemidlet Proplant må nu kun anvendes to gange mod tidligere tre.

Pesticidrester i frugt og grønt 2014
20. Aug 2015
Resultaterne fra pesticidrestkontrollen af fødevarer 2014 foreligger nu i form af tallene fra 1.-4. kvartal 2014.

Malakite til æbler og pærer
05. Aug 2015
Miljøstyrelsen har godkendt svampemidlet Malakite til bekæmpelse af svampesygdomme i æbler og pærer.

Nyt middel mod skurv fra 2016
03. Aug 2015
Et nyt middel mod skurv er blevet godkendt. Midlet kommer først på markedet i 2016.

KemiTjek nu også til iPhone og iPad
14. Jul 2015
Nu er det muligt at få app’en KemiTjek til iPhone og iPad, så kemikalielagerets lovlighed nemt kan tjekkes.

Orius til solbær, ribs og blåbær
07. Jul 2015
Svampemidlet Orius 200 EW er godkendt til mindre anvendelse i buskfrugt.

Cerone er nu også godkendt til pærer
22. Jun 2015
Vækstreguleringsmidlet Cerone er nu godkendt til både æbler og pærer.

Merit Gran godkendt til Normannsgran
01. Jun 2015
Insektmidlet Merit Gran er blevet godkendt til bekæmpelse af lus i Normannsgran til juletræer.

Topsin WG til kirsebær og blommer
14. May 2015
Svampemidlet Topsin WG må anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kirsebær og blommer samt hvede og raps.

Floramite til buskfrugt i væksthus og på friland
14. May 2015
Spindemider i solbær, ribs, hindbær og brombær i væksthus og på friland må bekæmpes med Floramite 240 EC.

Myndigheder og erhverv i god dialog om spildevand
30. Apr 2015
Stor vilje til problemløsning prægede dialogmødet mellem gartnere og myndigheder i går. Mere end 80 deltog.

Cerone er godkendt til æbler
30. Apr 2015
Miljøstyrelsen har godkendt vækstreguleringsmidlet Cerone til frugtudtynding i æble.

Opfølgningskursus om sprøjtning - væksthus
28. Apr 2015
Hvis dit seneste sprøjteopfølgningskursus er fra juni 2011 eller ældre, kan du forny det på et kursus den 17. juni 2015.

Xinca godkendt til løg
24. Apr 2015
Ukrudtsmidlet Xinca er godkendt til mindre anvendelse i kepaløg, skalotteløg og hvidløg.

Caprio Duo godkendt til visse grønsager
20. Apr 2015
Drueagurker, asieagurker, squash, løg, hvidløg, skalotteløg og salat på friland må beskyttes med Caprio Duo.

Spildevandsproblemer skal løses med dialog
17. Apr 2015
Væksthusgartnere! "Kom til møde om spildevand den 29. april, så vi kan få en dialog og undgå bøder og påbud."

Udvidet anvendelse til Ortiva Top
13. Apr 2015
Svampemidlet må nu anvendes i 19 forskellige kulturer, men kun én gang per sæson på friland.

Dispensation til NeemAzal i øko-frugt
10. Apr 2015
Insektmidlet NeemAzal-T/S må anvendes mod bladlus i nogle økologiske frugt- og bærkulturer i to perioder i 2015.

Admiral 10 EC godkendt til flere typer agurker
10. Apr 2015
Miljøstyrelsen har fornyet godkendelsen af insektmidlet Admiral 10EC.

Slut med professionel kemi i haverne
29. Mar 2015
Plantebeskyttelsesmidler til landbrug og gartneri bliver fra næste efterår kun for professionelle.

Dispensation til Vertimec mod trips i porrer
27. Mar 2015
Insektmidlet Vertimec må anvendes mod trips i porrer i fire måneder på visse betingelser.

Dispensation til Spruzit Neu i øko-grønsager
26. Mar 2015
Insektmidlet Spruzit Neu må anvendes i en afgrænset periode i økologiske frilandsgrønsager samt i salat krydderurter i væksthus.

Godkendelse af Aramo udløber
13. Mar 2015
Ukrudtsmidlet Aramo kan købes indtil 30. november 2015 og anvendes indtil 30. november 2016.

Dispensation til Spruzit Neu i øko-plantager
10. Mar 2015
Insektmidlet Spruzit Neu må anvendes i perioden 17. marts-15. juli 2015. Herefter er der både anvendelses- og opbevaringsforbud.

Turex WP er godkendt til flere kulturer
06. Mar 2015
Det mikrobiologiske insektmiddel Turex WP er godkendt til bekæmpelse af sommerfuglelarver i en række kulturer.

Serenade ASO godkendt til flere kulturer
06. Mar 2015
Det mikrobiologiske middel Serenade ASO er godkendt til bekæmpelse af visse svampesygdomme i en lang række kulturer.

Dispensation til Merpan i æble og pære
05. Mar 2015
Svampemidlet Merpan 80 WP må anvendes på dispensation mod frugttrækræft i æble- og pæretræer i 2015.

Dispensation til Merpan i ædelgran
04. Mar 2015
Svampemidlet Merpan 80 WP må anvendes på dispensation mod ædelgrankræft i 2015.

To svampemidler til prydplanter tilbagekaldes
23. Feb 2015
Efter den 25. maj må Proline EC 250 og Agros Prothio ikke anvendes i prydplanter i væksthus og på friland.

Vækstregulering i æble og pære med Regalis Plus
16. Feb 2015
Vækstreguleringsmidlet Regalis Plus er blevet godkendt til æble og pære og forventes på markedet til den kommende sæson.

Fenix må anvendes i højere dosering
10. Feb 2015
Ukrudtsmidlet Fenix har fået ændret godkendelsen, så midlet nu må anvendes i højere dosering end tidligere.

Mycotal mod mellus i væksthus - også til økologi
09. Feb 2015
Det mikrobiologiske insektmiddel Mycotal er blevet godkendt til bekæmpelse af mellus i en række kulturer i væksthus.

Topflor på dispensation i fire måneder
09. Feb 2015
En række prydplanter må vækstreguleres med Topflor i perioden 15. februar til 15. juni 2015.

Minimidler før grønsager og jordbær
03. Feb 2015
Hvor lang tid der skal gå, før grønsager eller jordbær kan etableres på en mark, hvor der er anvendt minimidler?

Trianum-G til væksthus og friland
03. Feb 2015
Det mikrobiologiske svampemiddel Trianum-G er godkendt til en række kulturer i væksthus og på friland.

Insektmidlet Fibro er godkendt
02. Feb 2015
Fibro er godkendt til bekæmpelse af spindemider i kerne- og stenfrugt, pærebladlopper i pære og bladlus i kartofler.

Opfølgningskursus om sprøjtning i væksthus
27. Jan 2015
Hvis dit seneste sprøjteopfølgningskursus er fra juni 2011 eller ældre, er det tiden at få det fornyet.

Mycostop WP er godkendt
23. Jan 2015
Det biologiske svampemiddel Mycostop WP er blevet godkendt til bekæmpelse af frø- og jordbårne svampesygdomme i væksthuse.

Confidor WG 70 ny godkendelse
22. Jan 2015
Miljøstyrelsen har fornyet godkendelsen på insektmidlet Confidor WG 70.

Færrest pesticidrester i dansk frugt og grønt
06. Jan 2015
Der er stadigvæk langt færre pesticidrester i dansk frugt og grønt end i tilsvarende produkter fra udlandet.

Pesticidrester i udvalgte produkter
06. Jan 2015
Der bliver fundet færre pesticidrester i danske æbler, gulerødder, jordbær, pærer, tomater og hvede, end når de samme afgrøder kommer fra udlandet.

Gnatrol SC mod sørgemyg
05. Dec 2014
Det biologiske insektmiddel Gnatrol SC er blevet godkendt til bekæmpelse af larver af sørgemyg i prydplanter i væksthus.

Vectobac 12 AS tilbagekaldt
01. Dec 2014
Skadedyrsmidlet Vectobac 12 AS må ikke anvendes og besiddes efter 27. maj 2016.

Dipel ES tilbagekaldt
01. Dec 2014
Skadedyrsmidlet Dipel ES må ikke anvendes og besiddes efter 27. maj 2016.

Ukrudtsmidlet Ronstar Expert er godkendt
25. Nov 2014
Miljøstyrelsen har godkendt Ronstar Expert til ukrudtsbekæmpelse i prydplanter, juletræer, skovbrug, energipil, planteskoler og læhegn samt arealer anvendt til parkering, veje, gårdspladser mv. - dog ikke asfalt- eller betonbelagte arealer.

Primus godkendt til containerpladser
25. Nov 2014
Efter anmodning fra Grøn Plantebeskyttelse ApS har Miljøstyrelsen godkendt Primus til mindre anvendelse mod lungemos på containerpladser med planteskolekulturer. Godkendelsen gælder kun forårsanvendelse.

Armicarb 85 SP er godkendt mod skurv
19. Oct 2014
Miljøstyrelsen har godkendt er nyt aktivstof, kaliumhydrogenkarbonat, under navnet Armicarb 85 SP.

Safari godkendt i rødbede
16. Oct 2014
Brugsanvisning til mindre anvendelse af Safari (3-153) i rødbede

Terpal godkendt til mindre anvendelse til vækstregulering af prydplanter i væksthus
07. Oct 2014
Efter anmodning fra Grøn Plantebeskyttelse ApS har Miljøstyrelsen godkendt Terpal til vækstregulering i prydplanter i væksthus.

Phenmediphammidler godkendt til enkelte grønsager
01. Oct 2014
Efter anmodning fra Grøn Plantebeskyttelse ApS har Miljøstyrelsen godkendt Betanal, Herbasan og SweDane Betasana 2000 til mindre anvendelse mod ukrudt i gulerod, persillerod, pastinak og knoldselleri.

Command CS godkendt til mindre anvendelse i gulerødder
30. Sep 2014
Efter anmodning fra Grøn Plantebeskyttelse ApS har Miljøstyrelsen godkendt Command CS til mindre anvendelse mod ukrudt i gulerødder efter fremspiring.

Command CS godkendt til mindre anvendelse i pastinak og persillerod
30. Sep 2014
Efter anmodning fra Grøn Plantebeskyttelse ApS har Miljøstyrelsen godkendt Command CS til mindre anvendelse mod ukrudt i pastinak og persillerod.

Nissorun 250 SC til kulturer på friland

Nissorun 250 SC er godkendt til mindre anvendelse mod spindemider i prydplanter og planteskolekulturer på friland.