Vi bruger Cookies

Ved at benytte gartnertidende.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Deltagere fra flere lande var på tur rundt i Danmark før konferencen arrangeret af CTF-Europe. De besøgte blandt andre Skiftekær Økologi ved Peter Bay Knudsen på Tåsinge, hvor de så på økologisk, pløjefri dyrkning med faste kørespor. (Foto: Richard de Visser)

Faste kørespor vækker international interesse

Konsulenter, forskere, firma- og pressefolk fra syv lande så på dansk grønsagsproduktion med faste kørespor.

Som oplæg til en CTF-konference den 18.-19. juni i Prag havde Hans Henrik Pedersen, CTF Europe, arrangeret en prækonferencetur i Danmark.

CTF står for controlled trafic farming og går kort sagt ud på at adskille afgrøder og hjul.

En gruppe på knapt 20 konsulenter, firmafolk, forskere og pressefolk fra Danmark, Sverige, Norge, Australien, Tyskland, England og Holland besøgte fire forskellige virksomheder, som producerer grønsager med faste kørespor.


Pløjefri dyrkning

Pløjefri dyrkning med faste kørespor i økologisk grønsagsproduktion var på dagsorden hos Skiftekær Økologi ved Peter Bay Knudsen på Tåsinge.

Her produceres forskellige grønsager på 2,25 meter bede med faste kørespor. Gartneriet har anvendt GPS siden 2011, mens beslutningen om pløjefri dyrkning er blevet gennemført på gården fra 2015.

Sidste år afprøvede Skiftekær Økologi en spadeharve – som på engelsk kaldes en ”spader” – fra Imants til jordbearbejdning, men kapaciteten var for lille og slitagen for stor.

I dag udfører Skiftekær Økologi jordbearbejdning med en Horsch Terrano med multiskift med skiftevis gåsefod og smalle tænder, samt en HE-VA-Terra såbedsharve – begge i seks meter.

Kombinationen gør, at endda store grøngødningsmængder kan indarbejdes i jorden, og Peter Bay er meget tilfreds med resultatet og kapaciteten.


Peter Bay Knudsen, t.h., Skiftekær Økologi, fortæller om fordelene ved CTF, her primært om jordens struktur, som kan vurderes ved hjælp af ”spademetoden”. Foto: Richard de Visser.


Full kontra seasonal CTF

Gruppen så også et stort forsøg på Skiftekær Økologi, hvor man sammenligner to dyrkningssystemer:

  • Fuldstændig brug af faste kørespor (full CTF).
  • Delvis CTF (seasonal CTF).

Det vil sige, at der bliver kørt i bedene under høst, og jorden bliver pløjet. Forskerne har specielt fokus på rodudvikling og næringsstofudnyttelse.


Pløjelagets opdeling udviskes på lerjord

Sander Bernaerts fra det hollandske Naturim erfarer, at når man holder op med at pløje på lerjord, udviskes den skarpe opdeling af pløjelaget efter to-tre år. Samtidigt bliver jorden mindre kompakt.

Processen på sandjord er generelt mere langvarig. Det har ifølge Sander Bernaerts noget at gøre med lerets fysiske egenskaber. Erfaringen er, at køresporene ’vokser opad’ i forhold til jorden udenfor køresporene. Det bevirker, at der kræves kørsel med brede dæk – minimum 30 centimeter – hvilket for øvrigt også trykker jorden mindre sammen.

Aarstiderne i Barritskov arbejder i deres forsøgsmark med 2,18 meter bede til produktion af grønsager. Fokus ligger på pløjefri dyrkning og optimeret håndtering af grøngødning med særlig henblik på kål og andre næringsstofkrævende afgrøder.


D
eltagerne diskuterer CTF i marken. Foto: Stig F. Nielsen.


Wide-span traktor

Jens Kristian Kjeldahl, Brdr. Kjeldahl, og Erik Havaleska, ASA-Lift, fortalte om deres projekt med at udvikle en wide-span traktor på 9,6 meters bredde. Aarhus Universitet har også været involveret.

Formålet er, at én maskine med forskellige redskaber skal kunne dække hele dyrkningskonceptet til Brdr. Kjeldahls CTF-dyrkningssystem med 3,2 meter brede bede. Det vil sige, at maskinen skræver over tre bede.

I første omgang er der udviklet et løghøstmodul, hvor tanken kan rumme 15 tons løg. Modulet kan høste to bede ad gangen.

Maskinen bliver brugt til enkelte arbejdsopgaver på virksomheden. Den bruges mest til demonstration og afprøvning for at få erfaringer til videreudviklingen af en version II, hvis det viser sig, at der kommer interesserede købere.


Erik Havaleska, t.v., ASA-Lift, og Jens Kristian Kjeldahl, Brdr. Kjeldahl, fortalte om fordele og udfordringer med wide-span traktoren ASA-Lift WS 9000. Foto: Stig F. Nielsen.


Bedre kvalitet er vigtigst

For Jens Kristian Kjeldahl har det primære formål med at gå over til CTF på 3,2 meter brede bede været at mindske produktionsomkostningerne, øge udbyttet og ikke mindst øge kvaliteten af specialafgrøderne, hvor kartofler og løg er de to vigtigste.

Jens Kristian Kjeldahl har meget fokus på jorden, dens struktur og frugtbarhed. Jorderne i sædskiftet er meget forskellige, og mange af dem indeholder sten, som fjernes ved stenstrengslægning.

Jo mere der bliver stenstrengslagt, og jo mere der bliver kørt med store, tunge maskiner, jo dårligere bliver jordstrukturen – og dermed også kvaliteten af afgrøderne.

Overgang til CTF og konsekvent brug af efterafgrøder i alle marker er med til at ændre jordens struktur og egenskaber i positiv retning ifølge Jens Kristian Kjeldahl.


Wide-span traktoren ASA-Lift WS 9000 bliver demonstreret i marken med tre styk Kongskilde Vibroflex stubharver monteret på hvert sit trepunktsophæng. Løghøstmodulet kan monteres på godt fire timer. Foto: Stig F. Nielsen.


Bælter på wide-span traktoren

Når Jens Kristian Kjeldahl ser lidt frem på nye teknologier, kan han se muligheder i at bruge bælter på wide-span traktoren for at mindske jordtrykket yderligere.

Også bedre teknologi til spredning af for eksempel gødning og planteværn, således at der kun spredes i selve bedene og ikke i sporene mellem de enkelte bede.

Det vil være med til at mindske dyrkningsomkostningerne og miljøpåvirkningen.


Miniseminar … og videre til Prag

Efter demonstrationen i marken af Asa-Lifts wide-span traktor blev der holdt et miniseminar med indlæg om CTF i Tasmanien og i Holland, hvor ikke mindst de økologiske grønsagsproducenter har implementeret CTF i stort omfang.

En ny redskabsramme – MultiToolTrac – blev præsenteret. Rammen er drevet med el og/eller med en dieselmotor. Redskabsrammen har variabel sporvidde fra 2,25 til 3,20 meter.

Efter en rundtur i Brdr. Kjeldahls pakkeri og nogle udvalgte marker, tog gruppen til Sjælland for at besøge Birkemosegaard ved Klaus Klausen, inden de fløj videre til Prag.

I Prag samledes 150 deltagere til en spændende dag med konference og en dag med besøg på en 3.000 hektar stor ejendom, som kører med et 12 meter CTF-system og med brug af bælter på traktorerne.